خرید حق اشتراک

                                                                 

بنستان یک شرکت تخفیف گروهی است که با مذاکره و شراکت با کسب‌و‌کار‌های تراز اول در سطح شهر و استفاده از قدرت خرید گروهی به‌ طور روزانه پیشنهادهای جالب و جذابی از کالاها و خدمات مختلف با تخفیف‌های مختلف را روی وب‌سایت خود قرار می‌دهد.

افراد با ثبت نام و پرداخت حق اشتراک بصورت نامحدود در طی مدت اعتبار بنستان کارت از تخفیف ها و پیشنهادات ارائه شده بر روی وب سایت استفاده می کنند.