پزشک رایگان

بنستانهای متخصص داخلی

متخصص داخلی

متخصص بیماری های عفونی و داخلی دکت ...

دانش شمالی
%40 تخفیف 24,000 تومان 40,000
متخصص داخلی

متخصص داخلی دکتر عبدالعظیم خزینی

طالقانی شرقی
%45 تخفیف 25,000 تومان 45,000