خرید حق اشتراک

بنستانهای فیزیوتراپی و ارتوپد

فیزیوتراپی قابوس

مرکز فیزیوتراپی قابوس دکتر سهیل ایر ...

شریعتی شرقی
%35 تخفیف 26,000 تومان 40,000
دکتر علیرضا یاری

ارتوپد و متخصص طب اورژانس دکتر علیر ...

طالقانی شرقی
%40 تخفیف 24,000 تومان 40,000