پزشک رایگان

بنستانهای قنادی

یامی کیک

یامی کیک

گنبد کاووس
%50 تخفیف 1,000,000 تومان 2,000,000
شیرینی فروشی

قنادی و تولیدی شیرینی بنیامین

هفده شهریور
%15 تخفیف 12,000 تومان 14,000
شیرینی فروشی

قنادی آزادی

طالقانی شرقی
%10 تخفیف 18,000 تومان 20,000