خرید حق اشتراک

بنستانهای قنادی

قنادی پاریس

قنادی پاریس

بلوار دانشجو
%10 تخفیف 18,000 تومان 20,000
یامی کیک

یامی کیک

گنبد کاووس
%50 تخفیف 1,000,000 تومان 2,000,000
شیرینی فروشی

قنادی و تولیدی شیرینی بنیامین

هفده شهریور
%15 تخفیف 12,000 تومان 14,000