خرید حق اشتراک

بنستانهای تفریحی و ورزشی

داروخانه دکتر پور علی

مکمل ورزشی در داروخانه دکتر پور علی

طالقانی شرقی
%10 تخفیف 450,000 تومان 500,000
فروشگاه ورزشی فیفا

فروشگاه ورزشی فیفا

خیابان سرابی
%5 تخفیف 95,000 تومان 100,000
باشگاه ورزشی بانوان 360

باشگاه ورزشی آقایان و بانوان 360

خیابان نامجو
%30 تخفیف 117,000 تومان 168,000
باشگاه ویژه بانوان خورشید

باشگاه ویژه بانوان خورشید

خیابان دانشگاه
%12 تخفیف 75,000 تومان 85,000
مدرسه فوتسال ملی پوشانَ

مدرسه فوتبال ملی پوشان

بلوار دانشجو
%38 تخفیف 60,000 تومان 96,000
بدن سازی

باشگاه بدن سازی خلیل

چای بوئین
%25 تخفیف 60,000 تومان 80,000
مکمل ورزشی

مکمل های ورزشی و بدن سازی قزل سفلی

کل گلستان
%15 تخفیف 425,000 تومان 500,000
باشگاه کاراته

باشگاه ورزشی کاراته تختی زیر نظر ا ...

امام خمینی
%30 تخفیف 35,000 تومان 50,000
لوازم ورزشی

فروشگاه لوازم ورزشی شهر ورزش

حافظ جنوبی
%20 تخفیف 80,000 تومان 100,000