پزشک رایگان

بنستانهای اتومبیل

آپاراتی و رینگ و لاستیک

آپاراتی و رینگ و لاستیک عالی

امام خمینی
%50 تخفیف 10,000 تومان 20,000
آپاراتی و رینگ و لاستیک

رینگ و لاستیک عالی

امام خمینی
%7 تخفیف 930,000 تومان 1,000,000
صافکاری

صافکاری اتومبیل اصغر

بلوار شادی
%25 تخفیف 75,000 تومان 100,000
تعمیرگاه

تعمیرگاه ماشین های ایرانی چراغی

میدان بسیج
%30 تخفیف 210,000 تومان 300,000
جلوبندی سازی و میزان فرمان

جلوبندی سازی و میزان فرمان عسگری

بلوار شادی
%25 تخفیف 375,000 تومان 500,000
تزئینات اتومبیل سعید

تزئینات اتومبیل سعید

حافظ جنوبی
%20 تخفیف 80,000 تومان 100,000
cng

تعمیرگاه تخصصیCNG و LPG افشار

گدم آباد
%40 تخفیف 60,000 تومان 100,000
تعویض روغنی

آپاراتی و تعویض روغنی منصور

یاس
%30 تخفیف 14,000 تومان 20,000
صافکاری

صافکاری اتومبیل کاکا

کمربندی آزادشهر
%20 تخفیف 240,000 تومان 300,000
کارواش محمد یاسین

کارواش محمد یاسین

خیابان فارابی
%30 تخفیف 10,500 تومان 15,000
یدک کش

یدک کش مهدوی

شرق گلستان
%30 تخفیف 35,000 تومان 50,000
باطری سازی و یاطری فروشی

باتری سازی و باتری فروشی احسان

حافظ جنوبی
%10 تخفیف 360,000 تومان 400,000